21.3 C
Bratislava
pondelok, 2 októbra, 2023
Home Ekonomika Švajčiarsko odstúpi od rokovaní o novej definícii vzťahu s EÚ v súvislosti...

Švajčiarsko odstúpi od rokovaní o novej definícii vzťahu s EÚ v súvislosti so smernicou o voľnom pohybe

Švajčiarsko sa rozhodlo ukončiť sedemročné rokovania s Európskou úniou, ktoré mali modernizovať ich bilaterálne vzťahy.

Obaja partneri sa usilovali o podpísanie návrhu verzie inštitucionálnej rámcovej dohody medzi EÚ a Švajčiarskom. To je text navrhnutý na zabezpečenie spravodlivého a rovnakého prístupu Švajčiarska na jednotný trh EÚ. Je to rovnováha, ktorú Brusel zvyčajne nazýva „rovnakými podmienkami”.

Rokovania sa začali v roku 2014 a úplné znenie návrhu sa dosiahlo v novembri 2018. Medzi Bernom a Bruselom sa začalo striedavo dopĺňať objasnenie a pozmeňujúce návrhy. Dva roky prešli bez pokroku, kým sa diskusie neobnovili začiatkom tohto roka.

Švajčiarska federálna rada v stredu dospela k záveru, že medzi Švajčiarskom a EÚ naďalej existujú „zásadné rozdiely v kľúčových aspektoch dohody a podmienky podpisu nie sú splnené”.

Hlavnými kameňmi úrazu boli sloboda pohybu, rovnaké podmienky a pravidlá štátnej pomoci.

Švajčiarska vláda tvrdí, že začlenenie práva EÚ z roku 2004 s názvom Smernica o právach občanov, ktoré dáva občanom Európskeho hospodárskeho priestoru (oblasti, ktorá zahŕňa 27 krajín EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), právo na voľný pohyb a pobyt, by mohlo znamenať „vyššie náklady na sociálne zabezpečenie a skutočne by mohlo znamenať zmenu paradigmy v migračnej politike Švajčiarska”.

Medzi konkrétne námietky Švajčiarsko nechcelo zahrnúť pojem trvalý pobyt občanov EÚ a prístup k sociálnemu zabezpečeniu nezamestnaným obyvateľom, ako sú uchádzači o zamestnanie a študenti. Švajčiarsku nevyhovoval ani koncept občianstva EÚ, hoci Brusel trval na tom, že tento aspekt nie je súčasťou dohody.

Pokiaľ ide o rovnaké podmienky, Komisia navrhla dynamické zosúladenie s právnymi predpismi EÚ. To znamená, že akékoľvek nové príslušné právne predpisy v rámci bloku by muselo prijať aj Švajčiarsko, aby sa na vnútornom trhu zachovali rovnaké podmienky. Brusel chcel dať Súdnemu dvoru EÚ právomoc rozhodovať o sporoch vyplývajúcich z dohody.

Komisia je presvedčená, že na modernizáciu vzťahov je nevyhnutné dynamické zosúladenie, pretože by to pomohlo obom stranám udržiavať krok s vývojom politiky a zabránilo by sa regulačnému výberu. Výkonná moc nebola ochotná akceptovať zosúladenie v niektorých oblastiach, ale v iných nie.

Výnimky zo smernice o občianskych právach a rovnaké podmienky, aké požaduje Bern, neboli udelené. To viedlo k zastaveniu rozhovorov.

„Spolková rada napriek tomu považuje za spoločný záujem Švajčiarska a EÚ, aby zabezpečili svoju dobre zavedenú spoluprácu a systematicky udržiavali už platné dohody,” dodala švajčiarska vláda. „Aj bez inštitucionálnej dohody zostáva Švajčiarsko spoľahlivým a angažovaným partnerom pre EÚ.”

Predseda Švajčiarskej konfederácie, Guy Parmelin, pred zverejnením tohto oznámenia osobne informoval predsedníčku Európskej komisie, Ursulu von der Leyen. Obaja vedúci predstavitelia sa naposledy stretli v Bruseli koncom apríla.

V reakcii na túto správu Európska komisia, ktorá vedie rokovania v mene všetkých členských štátov, uviedla nasledovné: „Vyjadrujeme poľutovanie nad rozhodnutím vzhľadom na pokrok, ktorý sa dosiahol v posledných rokoch, aby sa inštitucionálna rámcová dohoda stala skutočnosťou.”

Zdroj:

EURONEWS, 2021. Switzerland pulls out of negotiations to redefine relationship with EU over free movement directive. [online]. [cit. 2021-05-27]. Dostupné na: https://www.euronews.com/2021/05/26/switzerland-pulls-out-of-negotiations-to-redefine-relationship-with-eu-over-free-movement-

Natália Valkovičová
Ahojte! Pracujem ako profesionálny copywriter a online marketér už vyše 5 rokov. Mám široké spektrum záujmov a skúseností, ktoré mi pomáhajú tvoriť kvalitný obsah a prepájať súvislosti. Svoju prácu vykonávam zodpovedne a spoľahlivo. Milujem nové výzvy, čo neviem sa rýchlo naučím a napredujem ďalej. Rada rozbieham nové projekty, a podieľam sa na tvorbe kvalitných vecí, kde môžem využiť svoju kreativitu. Sociálne siete a tvorba pozitívnych vzťahov s verejnosťou ma baví, copywriting napĺňa a marketing definuje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments