Európsky vesmírny obchodný plán

0
134

Vesmírne technológie sú dnes neoddeliteľnou súčasťou spôsobu, akým žijeme a pracujeme, ale budú tiež rozhodujúce pre nové a budúce inovácie. Keďže sa predpokladá, že vesmírna ekonomika si v nadchádzajúcich desaťročiach bude užívať hviezdny rast, Business Planet skúma veľký plán EÚ. Ním sa má zabezpečiť, aby si Európa udržala náskok v globálnych vesmírnych pretekoch.

Európske vesmírne hospodárstvo

Vesmírne programy EÚ poskytujú verejné služby verejným orgánom, spoločnostiam a občanom EÚ. Údaje o vesmíre sú nevyhnutné na riešenie spoločenských výziev, ako je udržateľná spotreba prírodných zdrojov, bezpečnosť a ochrana podnebia a zmena podnebia.

Vesmírny sektor poskytuje v EÚ viac ako 230 000 pracovných miest, od výroby cez vesmírne operácie a nadväzujúce služby. Hodnota pre hospodárstvo EÚ je medzi 46 – 54 miliardami EUR.

Prístup Európy do vesmíru podporuje vykonávanie mnohých politík EÚ, konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a podnikov, ako aj jeho bezpečnosť, obranu a strategickú autonómiu. Vesmír posilňuje úlohu Európy ako silnejšieho globálneho aktéra.

Čo je CASSINI?

Ide o iniciatívu na podnikanie v kozmickom priestore CASSINI na roky 2021 – 2027 s názvom Podpora európskych vesmírnych podnikov a nového vesmíru.

CASSINI je podpora Európskej komisie pre vesmírnych podnikateľov:

– týka sa všetkých zložiek vesmírneho programu EÚ,

– ponúka akcie prispôsobené celému podnikateľskému životnému cyklu od vytvorenia myšlienky po vstup na trh a rast,

– pokrýva tak protiprúdové (napr. nanosatelity, nosné rakety atď.), ako aj nadprúdové (t. j. začínajúce podniky s produktmi/ digitálnymi službami umožňujúcimi vesmírne údaje).

Zdroj:

EURONEWS, 2021. Interstellar vision: Europe’s space business plan. [online]. [cit. 2021-05-23]. Dostupné na: https://www.euronews.com/2021/04/23/interstellar-vision-europe-s-space-business-plan

EUROPEAN COMMISSION, 2021. CASSINI. [online]. [cit. 2021-05-23]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-policy/space-research-and-innovation/cassini_en#:~:text=CASSINI%20is%20European%20Commission’s%20support,to%20market%20entry%20and%20growth.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here