Prechod na zelenú energiu „by do roku 2040 mohol stáť ropné štáty 13 biliónov $“

0
147

Nové správy uvádzajú, že krajiny produkujúce ropu a plyn čelia problémom vo svojich vládnych príjmoch za niekoľko biliónov $. Správa z Carbon Tracker sa zameriava na finančné dôsledky znižovania množstva fosílnych palív vo svete. Hovorí sa v nej, že niektoré krajiny môžu stratiť najmenej 40% celkových vládnych príjmov. Odhaduje, že kumulatívna celková strata výnosov pre všetky krajiny produkujúce ropu do roku 2040 bude 13 biliónov $. Úsilie o potlačenie nárastu globálnych teplôt vedie k dekarbonizácii dodávok energie.

Carbon Tracker popisuje svoju správu ako budíček pre krajiny produkujúce ropu a tvorcov medzinárodných politík.

Agentúra však varuje, že dopyt bude musieť klesnúť, aby sa dosiahli klimatické ciele a cena ropy bude klesať, čo sa líši od očakávaní producentov ropy. Správa sa ďalej zaoberá tým, čo by sa stalo s vládnymi príjmami, ak by zvýšenie globálnej teploty bolo obmedzené na 1,65 ° C.

Predpovedané škody na vládnych financiách v 40 krajinách sveta sú výrazné. Priemerná strata je 46% z výnosov z ropy a zemného plynu. Závislosť na príjmoch z ropy a zemného plynu je pre niektoré krajiny veľmi výrazná – viac ako 80% v prípade Iraku a rovníkovej Guiney. V prípade ďalších siedmich vrátane Saudskej Arábie je to viac ako 60%. Niektoré krajiny čelia veľmi veľkým stratám na celkových príjmoch. Pre sedem krajín vrátane Angoly a Azerbajdžanu je predpokladaná strata najmenej 40%. Pri ďalších 12 vrátane Saudskej Arábie, Nigérie a Alžírska je to v rozmedzí od 20% do 40%.

Diverzifikácia

Niektoré z krajín, ktoré čelia veľkým stratám z dôvodu súčasnej alebo potenciálnej ťažby ropy a zemného plynu, patria k najchudobnejším.

Podľa správy je diverzifikácia vládnych príjmov a národných ekonomík naliehavou úlohou. Bude to potrebné prispôsobiť potrebám jednotlivých krajín, ale existuje niekoľko krokov, ktoré podľa neho budú mať široké použitie.

Patria sem investície do vzdelávania a zlepšovania kvality verejnej správy a podnebia pre podnikanie. Kapitál, ktorý sa neinvestuje do ropy a zemného plynu, sa môže použiť na investovanie do priemyselných odvetví, ktoré sú odolnejšie voči prechodu na energiu.

Zdroj:

BBC, 2021. Shift to green energy ‚could cost oil states $13 trillion‘ by 2040. [cit. 2021-02-12]. [online]. Dostupné na: https://www.bbc.com/news/business-56017415

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here