Nová štúdia uvádza, že pre zdravie mozgu neexistuje „bezpečná dávka“ alkoholu

0
129

Nová štúdia vo Veľkej Británii oživila diskurz okolo bezpečných úrovní konzumácie alkoholu. Išlo predovšetkým najmä o účinky tejto látky na mozog.

Observačná štúdia, ktorá sa tento týždeň objavila v článku Guardian od Natalie Grover, bola zameraná na odhad vzťahu medzi miernou konzumáciou alkoholu a zdravím mozgu. 

Vedci sa zamerali na stanovenie hraničného príjmu alkoholu. Zároveň zisťovali, či sú určité skupiny populácie vystavené vyššej miere rizika.

Medzi závermi štúdie, ktorá zatiaľ nebola recenzovaná, sa uvádzalo, že „nebola nájdená bezpečná dávka alkoholu pre mozog“. Ďalej sa podľa štúdie ukázalo, že mierna konzumácia alkoholu je spojená s rozšírenejšími nepriaznivými účinkami na mozog, ako sa doteraz zistilo. Tí, ktorí sa venujú nadmernému pitiu a/alebo majú vysoký krvný tlak alebo BMI, „môžu byť náchylnejší“ na tieto účinky. 

Vo výsledku autori štúdie požadujú, aby sa prehodnotili regionálne pokyny pre konzumáciu alkoholu.

Vedci v štúdii použili databázu britských biobank na analýzu údajov od viac ako 25 000 účastníkov, od hladín konzumácie alkoholu, ktoré hlásili sami, až po pamäťové testy. 

Ukázalo sa, že vyšší týždenný objem príjmu alkoholu súvisí s nižšou hustotou šedej hmoty v mozgu. Vedci tiež zistili negatívne vzťahy medzi úrovňami spotreby a celistvosťou bielej hmoty v mozgu. Nezdravé hodnoty BMI alebo krvného tlaku pritom tieto negatívne vzťahy ešte zosilňovali.

„Neexistuje žiadna konkrétna nebezpečná hranica pre konzumáciu alkoholu. Zdá sa, že je ovplyvnený celý mozog, nie iba konkrétne oblasti, ako sme sa doteraz domnievali,“ uviedla Anya Topiwala, lektorka a autorka štúdie z Oxfordskej univerzity.

V roku 2018 bol v časopise The Lancet publikovaný článok, ktorý dospel k záveru, že neexistuje žiadna úroveň konzumácie alkoholu, ktorá by sa mala považovať za bezpečnú pre zdravie človeka.

Zdroj:

COMPLEX, 2021. New Study Finds ‘No Safe Dose’ of Alcohol Exists for Brain Health. [online]. [cit. 2021-05-20]. Dostupné na: https://www.complex.com/life/new-study-finds-no-safe-amount-of-alcohol-for-brain-health

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here