Je reklama kľúčom k udržateľnej budúcnosti?

0
139

Vo svete, ktorý je čoraz viac závislý od internetu a technológií, zostávajú vážne otázky, ako najlepšie demontovať rozšírené reklamy na fosílne palivá. 

V súvislosti s tým vzniklo v celej Európe niekoľko miestnych kampaní proti reklame na fosílne palivá. Tie získali významnú podporu verejnosti.

Amsterdam sa ako prvé mesto na svete rozhodlo, že zakáže reklamy na fosílne palivá a letecké spoločnosti v snahe znížiť „prebytok“ reklamy na fosílne palivá.

Mnohí poukazujú na obrovskú moc reklamy nad spotrebou a na to, ako bez ohľadu na médium nabáda jednotlivcov k neudržateľnej miere konzumácie.

Leo Murray, zakladateľ charitatívnej organizácie pre oblasť podnebia Possible poukazuje na vplyv reklamy na ľudské správanie.

„Každá reklama podporuje neudržateľnú úroveň spotreby, pretože väčšina inzerovaných výrobkov je výrobkom, ktorý nikto nepotrebuje. Keď si ľudia kupujú nevyhnutné veci, kupujú ich bez výziev, pretože existuje ich inherentná potreba, ktorá nemusí byť inzerovaná. Aby sme zvrátili klimatickú krízu, musíme sa zamerať na všetku reklamu, nielen na fosílne palivá.“

Napriek potrebe zamerať sa na neudržateľnú spotrebu ako celok je zákaz reklamy na fosílne palivá dôležitým krokom vpred v odbúraní neudržateľného správania. Zároveň sľubuje inšpiráciu pre ďalšie krajiny.

Zdroj:

EURONEWS, 2021. Amsterdam to become first city in the world to ban this type of advert. [online]. [cit. 2021-05-23]. Dostupné na: https://www.euronews.com/green/2021/05/20/amsterdam-becomes-first-city-in-the-world-to-ban-this-type-of-advert

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here