Írske krypto-firmy začínajú byť predmetom regulačného dohľadu

0
138

Írske krypto-biznisy začali byť prvýkrát predmetom regulačného dohľadu. Miestne firmy v oblasti digitálnych aktív teraz dodržiavajú pokyny proti praniu špinavých peňazí stanovené Európskou úniou alebo EÚ.

Piata smernica EÚ proti praniu špinavých peňazí alebo 5AMLD bola transponovaná do írskeho práva 23. apríla. Udialo sa tak prostredníctvom novely zákona o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu z roku 2021.

Legislatíva vyžaduje, aby firmy, ktoré operujú s kryptomenami a poskytovateľmi peňaženky na úschovu, nazývaní aj ako poskytovatelia služieb virtuálnych aktív (VASP) a podniky, ktoré tieto služby poskytujú, dodržiavali rovnaké regulačné štandardy bežných finančných spoločností.

Írski poskytovatelia služieb virtuálnych aktív sa teraz musia zaregistrovať v Írskej centrálnej banke v priebehu nasledujúcich troch mesiacov a vykonať náležitú starostlivosť o svojich klientov. To zahŕňa identifikáciu, evidenciu o pôvode a o adrese umiestnenia krypto-aktív a hlásenie podozrivej finančnej aktivity.

Predchádzajúci írsky nedostatok regulácie umožňoval obchodníkom anonymne investovať do kryptomien.

To môže byť iba začiatok írskej kryptografickej regulácie. Služby európskych krajín očakávajú, že všetci poskytovatelia služieb virtuálnych aktív na celom svete budú dodržiavať šiestu smernicu Európskej únie proti praniu špinavých peňazí do 3. júna. 

Šiesty zákon bude vyžadovať, aby sa akýkoľvek poskytovateľ služieb virtuálnych aktív spolu s európskymi zákazníkmi zaregistroval pri orgánoch EÚ a splnil tak prísne požiadavky na vykazovanie.

Na rozdiel od zákona 5AMLD poskytujú aktualizované pokyny európskym orgánom možnosť potrestať nielen nečestných zamestnancov, ale aj spoločnosti a súvisiace právne subjekty. Poskytovatelia služieb virtuálnych aktív, ktorí nebudú postupovať v súlade s touto smernicou, môžu čeliť vysokým pokutám alebo zatvoreniu.

Zdroj:

COINTELEGRAPH, 2021. Irish crypto firms must comply with money laundering laws for the first time. [online]. [cit. 2021-04-27]. Dostupné na: https://cointelegraph.com/news/irish-crypto-firms-must-comply-with-money-laundering-laws-for-the-first-time

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here