17.4 C
Bratislava
piatok, 29 septembra, 2023
Home Ekonomika Holandský súd: Shell musí v nasledujúcich deviatich rokoch znížiť svoje emisie skleníkových...

Holandský súd: Shell musí v nasledujúcich deviatich rokoch znížiť svoje emisie skleníkových plynov takmer o polovicu

Holandský súd minulý týždeň rozhodol, že jedna z najväčších svetových ropných spoločností, Royal Dutch Shell, musí v nasledujúcich deviatich rokoch znížiť svoje emisie skleníkových plynov takmer o polovicu.

Nie je prehnané tvrdiť, že tento prelomový verdikt, ktorý spojil potrebu dekarbonizácie spoločnosti na fosílne palivá v oblasti vedy o klíme a ľudských práv, je zlomovým momentom pre zodpovedné podnikanie v oblasti podnebia.

Prípad, ktorý podali Friends of the Earth Netherlands a viac ako 17 000 holandských občanov preukázal, že spoločnosť Shell porušila svoju povinnosť starostlivosti podľa holandského občianskeho zákonníka. Napriek tomu, že bola informovaná o povinnostiach v oblasti ľudských práv, prispela svojim nebezpečným správaním k zmene podnebia.

To osvetlilo nové právne cesty ako zakročiť proti akejkoľvek vysoko emitujúcej spoločnosti, nielen voči tým, ktoré vyrábajú fosílne palivá. Spoločnosť prostredníctvom svojich obchodných aktivít ohrozujúcich klímu poškodzuje životné prostredie a ohrozuje ľudské práva.

Úvahy a rámec holandského súdu by sa v zásade dali ľahko replikovať aj mimo Holandska. Zamerali by sa tak viac na znečisťovateľov v iných krajinách, ktorí uprednostňujú vyššie zisky pred životmi ľudí.

Rozsudok stanovil niekoľko dôležitých precedensov

Najskôr bolo spoločnosti Shell nariadené znížiť svoje emisie vrátane emisií z vysoko znečisťujúcich výrobkov. Tie predáva v súlade s globálnymi ustanoveniami o emisiách, ktoré upravuje Parížska dohoda. V nej je stanovený teplotný limit na 1,5 °C

To platí pre celý globálny konglomerát, nielen pre jeho holandské prevádzky. Nariadenie vychádza z najlepších dostupných vedeckých poznatkov, ktoré jasne ukazujú, že „čistá nula znamená čistú nulu”.

Po druhé, súd zistil, že súčasná politika spoločnosti Shell v oblasti klímy, jej Stratégia prechodu energie, zaostávala za tým, čo je potrebné na dosiahnutie globálnych cieľov v oblasti klímy.

Toto rozhodnutie prinúti firmu obchodujúcu s fosílnymi palivami, aby sa pohybovala rýchlejšie ako jej súčasné „ambície”. Malo by ale slúžiť aj ako ostré varovanie pre každú spoločnosť považovanú za znečisťovateľa, ktorá disponuje nedostatočnou stratégiou na zníženie negatívneho dopadu na podnebie.

Po tretie, neadekvátne ciele spoločnosti Shell na zníženie emisií skleníkových plynov sa považovali za porušenie jej zákonnej povinnosti starostlivosti o holandských občanov.

Pri uzatvorení tohto záveru sa sudcovia vo veľkej miere opreli o hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv. Nimi sú globálne normy, ktoré od spoločností na celom svete vyžadujú, aby identifikovali, predchádzali a riešili dopady na ľudské práva spojené s ich podnikaním.

Toto jasne ukázalo, že nie je dostačujúce, aby sa firmy zameriavali iba na finančné a obchodné riziká. Musia konať podľa svojich skutočných environmentálnych a sociálnych vplyvov bez ohľadu na konečný výsledok alebo musia riskovať významné právne následky.

Nové právne nástroje na trestné stíhanie spoločností

Rozsudok súdu nakoniec nariadil spoločnosti Shell, aby uviedla svoje ciele v oblasti znižovania emisií do súladu s cieľmi stanovenými v Parížskej dohode. Globálny pakt o klíme ukázal, že má v rukách veľké žezlo. Pakt má veľkú moc nielen nad vládami, ale aj nad spoločnosťami.

Toto rozhodnutie má dôsledky na požiadavky korporátneho a finančného práva.

Vysvetľuje, že dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov a slabé zabezpečené dobrovoľné záväzky nemôžu spoločnosť zbaviť rizika zodpovednosti a súdnych krokov.

Tieto univerzálne princípy nájdeme v ďalších výzvach podnikovej klímy po celom svete.

Veľkí znečisťovatelia by sa mali opäť pozrieť na svoje plány a cez svoje plecia.

Zdroj:

EURONEWS, 2021. Shell climate case verdict: ‘A stark warning to any corporate polluter. [online]. [cit. 2021-06-09]. Dostupné na: https://www.euronews.com/green/2021/06/08/shell-climate-case-verdict-a-stark-warning-to-any-corporate-polluter

Natália Valkovičová
Ahojte! Pracujem ako profesionálny copywriter a online marketér už vyše 5 rokov. Mám široké spektrum záujmov a skúseností, ktoré mi pomáhajú tvoriť kvalitný obsah a prepájať súvislosti. Svoju prácu vykonávam zodpovedne a spoľahlivo. Milujem nové výzvy, čo neviem sa rýchlo naučím a napredujem ďalej. Rada rozbieham nové projekty, a podieľam sa na tvorbe kvalitných vecí, kde môžem využiť svoju kreativitu. Sociálne siete a tvorba pozitívnych vzťahov s verejnosťou ma baví, copywriting napĺňa a marketing definuje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments