Export Spojeného kráľovstva do Európskej únie v januári poklesol o 40%

0
148

Podľa údajov Národného štatistického úradu (ONS) vývoz tovaru z Veľkej Británie do Európskej únie v januári klesol o 40,7%, zatiaľ čo dovoz klesol o 28,8%.

Čísla ukazujú najväčší pokles od začiatku záznamov v roku 1997 a od nadobudnutia účinnosti nových obchodných pravidiel medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

Ekonomika UK je v súčasnosti o 9% menšia ako pred začiatkom pandémie.

Čo sa stalo s obchodom?

Hodnota tovaru vyvážaného z Veľkej Británie do EÚ sa v januári 2021 znížila o 5,6 mld. GBP. Medzitým dovoz z EÚ poklesol o 6,6 mld. GBP.

Úrad ONS uviedol, že pokles tovaru prichádzajúceho do krajiny sa do veľkej miery prejavil v znížení dovážaných strojoch, dopravných zariadení a chemikálii z EÚ.

Postihnutý bol najmä dovoz automobilov, ako aj liečivých a farmaceutických výrobkov.

Účtovnícka firma KPMG poukázala na Brexit ako na pravdepodobného vinníka prepadu obchodovania medzi Veľkou Britániou a EÚ. 

Oproti tomu vzrástol obchod Spojeného kráľovstva s krajinami mimo EÚ v januári o 1,7%.

Šéf ekonómie v Britskej obchodnej komore, Suren Thiru, uviedol: „Výrazný prepad vývozu tovaru z Veľkej Británie do EÚ, najmä v porovnaní s obchodom mimo EÚ, demonštruje negatívny dopad brexitového obchodu s EÚ v dôsledku súčasného narušenia hraníc.“

Hovorca vlády tvrdí: „Tieto údaje neodzrkadľujú celkové obchodné vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po Brexite a vďaka usilovnej práci prepravcov a obchodníkov sa od začiatku februára vrátil celkový objem prepravy medzi Veľkou Britániou a EÚ na pôvodnú úroveň.“

Aký je výhľad ekonomiky do budúcna?

Britský ekonóm, Paul Dale, uviedol: „Celkový januárový pokles spôsobil, výrazný ekonomický prepad, avšak očakávame, že vládny plán zmierňovania a očkovania súčasný stav zlepší.“ 

KPMG hovorí: „Po zmiernení obmedzení sa očakáva rýchle oživenie ekonomiky, k čomu prispeje výrazná podpora zo strany vlády. Tento rok očakávame rast o 4,6%.“

Zdroj:

BBC, 2021. UK exports to European Union drop 40% in January. [online]. [cit. 2021-03-12]. Dostupné na: https://www.bbc.com/news/business-56370690

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here