Covid priniesol pozitívne zmeny pre pracujúce ženy v UAE napriek rozdielom v zamestnanosti

0
151

Nový výskum, ktorý bol uskutočnený na podnet sociálnej siete LinkedIn, je zameraný na zamestnanosť. Ukazuje, že v podnikovom prostredí UAE pretrvávajú rozdiely v nárokoch medzi mužmi a ženami.

Nový prieskum, do ktorého bolo zapojených 2 000 mladých pracujúcich odborníkov, odhalil, že 65% žien a 63% mužov si myslí, že ženy sa cítia byť menej ocenené ako ich mužskí kolegovia na pracovisku. To znamená, že cítia menší nárok na zvýšenie platu, povýšenie a kariérny postup. 

Okrem toho si 30% žien tiež myslí, že flexibilný pracovný čas je spojený s pokutami. Tými sú napr. nedostatok alebo oneskorenie v kariérnom postupe. Viac ako tretina je presvedčená, že tí, ktorí majú flexibilný pracovný čas, sú vnímaní ako menej aktívni ako ostatní zamestnanci.

„Možným dôvodom tohto pocitu je splnenie niekedy náročných pracovných požiadaviek. Ženy majú v domácnosti viac povinností. Preto sú v určitom období menej aktívne, zatiaľ čo muži vždy odpovedajú na pracovný e-mail. Takže v určitom okamihu sa budú cítiť menej oprávnené požiadať o povýšenie alebo zvýšenie platu. Dôvodom je pocit, že si to menej zaslúžia, pretože sa venujú svojmu domácemu životu,“ uviedla editorka LinkedIn z MENA, Lynn Chouman.

Pandémia vírusu zaviedla aj pozitívne zmeny. Tie umožnili ženám flexibilné pracovné podmienky. V mnohých prípadoch to pozitívne ovplyvnilo ich život.

Takmer polovica účastníkov prieskumu uviedla, že ich spoločnosť má školenie a ciele pre manažérov zamerané na presadzovanie politík rodovej rovnosti na pracovisku.

Podľa neziskovej organizácie Catalyst, ktorej cieľom je budovať pracoviská pre ženy, bolo v roku 2020 na trhu práce iba 46,9% žien. To je pokles z 51,0 % v roku 1990. 

Akon hlavné faktory uviedla štrukturálne bariéry a kultúrne obmedzenia na pracovisku.

„Napriek globálnemu nárastu počtu žien, ktoré sa zúčastňujú vysokoškolského štúdia, pretrvávajú v niektorých krajinách medzi vysoko vzdelanými ženami a mužmi rodové rozdiely v miere zamestnanosti.“

Zdroj:

FINBOLD, 2021. COVID brings positive changes to UAE working women despite employment gap. [online]. [cit. 2021-03-10]. Dostupné na: https://finbold.com/covid-brings-positive-changes-to-uae-working-women-despite-employment-gap/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here