Čo je očkovací pas? Budúcnosť cestovania vysvetlená

0
141

Očkovanie v Amerike začalo dávať ľuďom nádej, že sa budú môcť vrátiť k „normálnemu“ životu už toto leto. 

Minulý mesiac sa Izrael zapísal do histórie tým, že sa stal prvou krajinou, ktorá zaviedla certifikačný systém. Ten umožňuje očkovaným osobám prístup na verejné miesta ako sú reštaurácie, telocvične a hotely. 

Certifikácia tohto druhu urobila dojem na tých, ktorí chcú úplné obnovenie medzinárodnej leteckej dopravy.

Čo sú očkovacie pasy?

Podľa vzoru dôkazu o očkovaní, ktorý krajiny v Afrike a Indii vyžadovali ešte pred pandémiou, bude „vakcinačný pas“ vyžadovať, aby cestujúci predložili dôkaz, či už prostredníctvom občianskeho preukazu alebo certifikácie, o tom, že boli očkovaní proti vírusu COVID-19.

Ako by fungovali očkovacie pasy?

Jednotlivci by mali prístup k svojim laboratórnym výsledkom a záznamom o očkovaní, podobne ako je to pri ich testovaní na COVID-19. Takisto by mali prístup k súhlasu s používaním týchto informácií na overenie ich statusu COVID. 

Nepredpokladá sa, že by mali byť zverejnené žiadne ďalšie základné osobné údaje o zdraví. K relevantným informáciám o cestovaní by bolo možne sa dostať prostredníctvom existujúcich systémov zdravotníckych údajov, národných alebo miestnych registrov alebo osobných digitálnych zdravotných záznamov.

Existujú v súčasnosti nejaké očkovacie pasy?

V USA nie, v EÚ sa o nich zatiaľ iba rokuje. Okrem tých, ktoré vydala izraelská vláda, existuje niekoľko združení a neziskových organizácií, ktoré vydávajú vlastné verzie pre medzinárodné cesty. 

Medzinárodné združenie pre leteckú dopravu vyvíja aplikáciu s názvom IATA Travel Pass, ktorá poskytne leteckým spoločnostiam a ďalším zainteresovaným stranám v leteckom priemysle spoločnú platformu na kontrolu dôkazu očkovania a potvrdenie jej platnosti.

Aké sú teda výhody mať očkovacie pasy?

Digitálny certifikát by umožnil krajinám a občanom preukázať, že sú „bezpečné“ a obísť povinné karanténne požiadavky. 

Zatiaľ si budeme musieť počkať, aký bude medzinárodný výsledok. Vzhľadom na to, legislatíva vychádza z myšlienky očkovacích pasoch, existuje domnienka, že zmena príde skôr či neskôr.

Zdroj:

COMPLEX, 2021. What Is a Vaccine Passport? The Future of Travel, Explained. [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné na: https://www.complex.com/life/covid-19-vaccine-passport-for-travel-explained/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here