Byť prijímateľom pravidiel je príliš veľká cena za „rovnocennosť“

0
117

Keď sa zhorší situácia vo financiách, musí vláda často zakročiť. Ak sa peniaze voličov použijú na vytvorenie systému, ich zástupcovia právom očakávajú, že budú zodpovední. 

Andrew Bailey, ktorý je ako guvernér Bank of England zodpovedný za stabilitu systému, začiatkom tohto roku parlamentu povedal, že byť „prijímateľom pravidiel“ by pre Britániu bola príliš vysoká cena.

EÚ je cenným trhom pre britský priemysel finančných služieb, ktorý predstavuje asi tretinu jej vývozu. Byť viazaný existujúcimi pravidlami EÚ by nebolo veľkou záťažou. 

Tieto pravidlá sa ale pravdepodobne sprísnia. Európski politici majú tendenciu byť väčšími protekcionistami ako britskí. Okrem toho podozrievajú britskú reguláciu z toho, že prispela k finančnej kríze a kolapsu eurozóny. Britskí politici by tiež mohli vypracovať pravidlá určené na podporu ich vlastných finančných centier podkopávaním Londýna.

Pokiaľ je Británia dominantná, napr. v oblasti derivátov a devíz či v nových oblastiach, ako sú uhlíkové kredity, v ktorých má dobrú šancu podniknúť, mala by sa usilovať o vytvorenie pravidiel spolu s veľkými trhmi. Tými sú napr. Amerika a Japonsko a potenciálne aj krajiny ako Austrália a Švajčiarsko.

Aj keď cena za rovnocennosť bude pravdepodobne vysoká, faktom zostáva, že podiel EÚ na svetovom trhu sa zmenšuje. Rovnocennosť je možné stiahnuť 30-dennou výpovednou lehotou, ako to zistilo Švajčiarsko v roku 2014, keď vypadlo s EÚ a akcie boli náhle zakázané na burzách EÚ. 

EÚ má malé ťažkosti s používaním pravidiel ako nedávny obchod s vakcínami.

Británia by urobila lepšie, keby zostala na európskom trhu finančných služieb a udržala si svoju moc nad pravidlami, ktoré ju riadia.

Zdroj:

THE ECONOMIST, 2021. Access to the EU financial-services market is not worth the price. [cit. 2021-02-23]. [online]. Dostupné na: https://www.economist.com/leaders/2021/02/06/access-to-the-eu-financial-services-market-is-not-worth-the-price?itm_source=parsely-api

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here