13.8 C
Bratislava
sobota, 30 septembra, 2023
Home Správy zo sveta Analýza usmernení FATF k regulácii v oblasti kryptomien do roku 2021

Analýza usmernení FATF k regulácii v oblasti kryptomien do roku 2021

Finančná akčná skupina (FATF) vydala aktualizovaný návrh „Usmernenia pre prístup založený na riziku k virtuálnym aktívam a poskytovateľom služieb v oblasti virtuálnych aktív” (VASP). 

Niektoré navrhované zmeny sú problematické z hľadiska ochrany súkromia. Poskytujeme vám stručnú analýzu zmien, ktoré by ste mali vedieť.

Čo je FATF?

FATF je globálna medzivládna organizácia. Jej členmi je väčšina hlavných národných štátov a EÚ. FATF nie je demokraticky zvoleným orgánom. 

Skladá sa z menovaných zástupcov členských štátov. Títo členovia pracujú na vypracovaní odporúčaní, ako by členské štáty mali vytvárať politiky v oblasti boja proti nelegálnemu obchodovaniu (praniu špinavých peňazí) a iným finančným dohľadom. 

Aj keď tieto takzvané odporúčania nie sú záväzné, ak by ich členský štát odmietol implementovať, mohlo by to mať vážne diplomatické a finančné dôsledky.

Dokument zverejnený minulý týždeň je konceptom aktualizácie usmernení FATF k virtuálnym aktívam (kryptomeny, stablecoiny atď.). 

Uvedené usmernenie bolo vydané prvýkrát v roku 2015. V roku 2019 sa aktualizovalo a vo všeobecnosti odzrkadľuje existujúce politiky amerického regulátora v boji proti praniu špinavých peňazí.

Usmernenie z roku 2019 postavilo podniky obchodujúce s kryptomenami na rovnaké podmienky ako tradičné finančné inštitúcie a vo všeobecnosti neuložilo prísnejšie sankcie, ktoré sa v USA uplatňovali od roku 2013 na základe zákona o bankovom tajomstve pod vedením FinCEN. 

Nové aktualizované usmernenie sa však výrazne mení.

Čo je problematické v novom návrhu usmernenia?

Nové usmernenie obsahuje najmenej tri problémy:

1. Povinnosť dohľadu nad nezávislými subjektmi

Návrh rozšíruje definíciu VASP (osoby a podniky povinné registrovať sa a vykonávať dohľad nad AML (Anti-money laundering) alebo praním špinavých peňazí), ktoré by mohli zahŕňať nezávislých účastníkov v sieťach kryptomeny. Tými sú napr. menšinoví držitelia multi-sig” a účastníci mechanizmov v smart contracts. 

Ak budú odporúčania finalizované v podobe, v ktorej boli vypracované, predstavovali by zásadný rozpor s existujúcou politikou FinCEN a globálnym konsenzom, ktorý bol za posledných päť rokov stabilne vybudovaný.

Klasifikácia ako VASP by zaviazala tieto nezávislé osoby, aby sa zaregistrovali pri miestnom regulátorovi, zhromažďovali informácie a informovali vládu o svojich činnostiach.

Tieto požiadavky môžu byť primerané pre banky a iné finančné inštitúcie, kde sa pranie špinavých peňazí uskutočňuje. Na druhej strane sú absolútne nevhodné pre súkromné ​​osoby.

Sankcie za nedodržiavanie sú extrémne. Hromadný zber údajov by zničil osobné súkromie a ústavné práva proti neoprávnenému sledovaniu.

2. Preskúmanie transakcií typu „peer-to-peer” a technológií zvyšujúcich ochranu súkromia 

Návrh sa dotýka aj transakcií typu peer-to-peer a transakcií zahŕňajúcich technológie zvyšujúce ochranu súkromia (napr. Taproot, Zcash, Monero). 

V návrhu sa ďalej uvádza, že regulované VASP by mali obmedziť podporu transakcií s neregulovanými stranami. Okrem toho sa trvá na tom, že vývojári nových protokolov by mali obmedziť dostupnosť súkromných transakcií a transakcií typu peer-to-peer už na začiatku.

3. Identifikácia protistrany 

Návrh odporúča, aby VASP podrobili všetky transakcie požiadavkám na vedenie záznamov, tzv. pravidlo transferu (t. j. odporúčanie 16 FATF). Je to aj napriek tomu, že sa súčasné právne predpisy v USA vzťahujú na pravidlo transferu iba pri transakciách medzi regulovanými subjektmi. 

To by priamo zaviazalo burzy k zhromažďovaniu konkrétnych informácií o tom, kto sú ich zákazníci alebo od koho platbu prijímajú.

Čo bude nasledovať ďalej?

FATF prijíma verejné pripomienky k novému návrhu do 20. apríla.

Na rozdiel od demokraticky zodpovedných inštitúcií, ako sú Kongres, nemá FATF zákonnú ani ústavnú povinnosť brať do úvahy spätnú väzbu od verejnosti. 

Tento súčasný dokument zostáva neautoritatívnym návrhom a členovia FATF budú pokračovať v ďalších úpravách počas svojich súkromných stretnutí.

Stále však existuje príležitosť vylepšiť navrhované zmeny. Ak sa to nepodarí, budú existovať ďalšie príležitosti na ďalšiu obhajobu proti implementácii akýchkoľvek problematických odporúčaní samotnými členskými krajinami.

Zdroj:

COINCENTER, 2021. A quick analysis of FATF’s 2021 draft cryptocurrency guidance. [online]. [cit. 2021-03-22]. Dostupné na: https://www.coincenter.org/a-quick-analysis-of-fatfs-2021-draft-cryptocurrency-guidance/

Natália Valkovičová
Ahojte! Pracujem ako profesionálny copywriter a online marketér už vyše 5 rokov. Mám široké spektrum záujmov a skúseností, ktoré mi pomáhajú tvoriť kvalitný obsah a prepájať súvislosti. Svoju prácu vykonávam zodpovedne a spoľahlivo. Milujem nové výzvy, čo neviem sa rýchlo naučím a napredujem ďalej. Rada rozbieham nové projekty, a podieľam sa na tvorbe kvalitných vecí, kde môžem využiť svoju kreativitu. Sociálne siete a tvorba pozitívnych vzťahov s verejnosťou ma baví, copywriting napĺňa a marketing definuje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments