Pochopenie interakcie medzi telom a mysľou zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v správnom chápaní zdravia a v správnom prístupe k riešeniu zdravotných problémov. Bez uzdravenia emocionálnych problémov nie je možne uzdraviť telo a to isté platí aj naopak. Princíp celostného pohľadu na človeka v rámci jeho systému telo – myseľ – duch je kľúčové nielen pri liečení, ale aj pri dosahovaní harmónie, šťastia, hojnosti, vnútorného pokoja a radosti v osobnom živote každého z nás.

Tak, ako je každý z nás jedinečný, je jedinečný aj každý orgán v našom tele. To zohráva dôležitú a nezastupiteľnú úlohu v rámci systému orgánov na úrovni fyzickej, ako aj na úrovni psychickej resp. emocionálnej.

Každý prejav dysfunkcie alebo oslabenia orgánu má svoju príčinu v psychickej oblasti. Jednoducho povedané, každá emócia je spätá s presným telesným orgánom. Napríklad hnev súvisí s pečeňou, šťastie so srdcom, ohľaduplnosť so srdcom a slezinou, smútok so srdcom a pľúcami, strach s obličkami a srdcom, prekvapenie so srdcom a žlčníkom, úzkosť s pľúcami.

Spúšťačmi ťažkostí sú väčšinou stres, úrazy, problémy vo vzťahoch (v rodine, na pracovisku, v partnerských vzťahoch), nedostatočný a nekvalitný spánok, toxicita prostredia,  nadmerný alebo nedostatočný pohyb, nesprávna výživa a s ňou súvisiaci nedostatok vitamínov a minerálov.

Krátkodobý stres nie je pre naše telo ohrozujúci. Napriek tomu pri stále sa opakujúcom alebo dlhotrvajúcom strese naše telo nedostáva signál, aby sa vrátilo do stavu normálneho fungovania. Tento pretrvávajúci stres potom spôsobuje oslabenie imunitného systému, ktorý sa stáva čoraz viac náchylným na vírusové a bakteriálne ochorenia. 

Aj napriek nárastu popularity celostnej medicíny a psychosomatiky, prepájanie súvislostí medzi psychickým stavom človeka a jeho fyzickými prejavmi v modernej medicíne ešte stále nie je bežné. Na druhej strane, nárast počtu chronických ochorení a ľudí trpiacich  nevyliečiteľnými alebo auto-imunitnými ochoreniami, ktorí sú odkázaní na tlmenie symptómov, za posledné roky prudko narastá.

Naše zdravie spočíva v našich emóciách. Ak zmeníme svoje vnímanie, svoje postoje k životným situáciám, zmenia sa tak automaticky aj signály, ktoré vchádzajú do vnútra tela a uspôsobujú tým funkciu buniek. Jednoducho povedané, svojou schopnosťou meniť svoje vnímanie prostredia môžeme určovať svoju genetickú aktivitu.

Pýtate sa, čo môžu mať spoločné napríklad hnev, podráždenosť, migréna, potravinové alergie, lámavé nechty a problémy s očami?  Spoločným menovateľom týchto symptómov je PEČEŇ.

Pečeň zaisťuje hladký tok energie a krvi v tele. Reguluje tiež vylučovanie žlče, ukladá krv a je spojená so šľachami, nechtami a očami.

Pochopením týchto spojení je možné vysvetliť, ako môže byť očné ochorenie, ako je zápal spojiviek, spôsobené nerovnováhou v pečeni. Alebo nadmerný menštruačný tok môže byť spôsobený dysfunkciou schopnosti pečene ukladať krv.

Pečeň je na emocionálnej úrovni spojená s hnevom. V prípade, že sa hnev dostane mimo rovnováhy, môže sa prejaviť v extrémnych prejavoch nadmerného hnevu a podráždenia alebo ako nedostatok citu, napríklad pri depresii. Tieto nerovnováhy duševného zdravia môžu byť príznakmi a / alebo môžu byť príčinou dysfunkcie pečene.

Ďalším príkladom sú OBLIČKY.

Obličky odstraňujú odpad a prebytočnú tekutinu, aby vytvorili moč. Na emocionálnej úrovni sú spojené so strachom. Ten sa môže prejaviť ako chronický strach alebo úzkosť, fóbia, pocity viny, duševný nepokoj, zábudlivosť a netrpezlivosť. Medzi prejavy nerovnováhy obličiek patria napríklad, nechutenstvo, akné, ekzémy, kruhy pod očami, časté zápaly v hrdle, arytmia, hormonálna nerovnováha dokonca aj niektoré sexuálne dysfunkcie.

Naše telo je dokonalým systémom, ktorý je schopný sám seba vyliečiť z akejkoľvek choroby.  Fyzické a duševné choroby človeka sú signálom toho, že nastala nerovnováha mysle a tela. Našťastie existujú metódy, ktoré dokážu nastoliť opäť ich rovnováhu, čo má za dôsledok následné vymiznutie ťažkostí. Vyžaduje si to však prácu na sebe samom, v oblasti emocionálnej, ako napr. odstraňovanie emočných kódov, v oblasti fyzickej ako je strava a správne dopĺňanie minerálov a vitamínov, ktoré nášmu telu chýbajú.

Chcete vedieť v akom stave sú vaše orgány? Ako si prinavrátiť zdravie? Aké doplnky výživy potrebujete? Príďte sa poradiť do nášho centra. Náš team v Kairos Centre je pripravený pomôcť vám s vašimi problémami. Aj cesta dlhá tisíc míľ sa začína obyčajným krokom.

Zdroj: Vladimíra Mesárošová, Kairos Centrum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here