Čo je nová dohoda o globálnej minimálnej dani a čo bude znamenať?

0
72

Globálnu dohodu, ktorá má zabezpečiť, aby veľké spoločnosti platili minimálnu sadzbu dane vo výške 15 %, odsúhlasilo 136 krajín.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) uviedla, že štyri krajiny, Keňa, Nigéria, Pakistan a Srí Lanka, sa k dohode ešte nepripojili. Napriek tomu predstavujú krajiny, ktoré sú za dohodou, spoločne viac ako 90 % svetovej ekonomiky.

Čo to bude znamenať v praxi a ako to veci zmení? Tu sú hlavné body dohody.

Prečo globálna minimálna daň?

Keďže rozpočty sú po kríze COVID -19 v napätí, mnohé vlády chcú viac ako kedykoľvek predtým odradiť nadnárodné spoločnosti od presúvania ziskov a daňových príjmov do krajín s nízkymi daňami bez ohľadu na to, kde sa ich predaj realizuje.

Do týchto jurisdikcií stále viac migrujú príjmy z nehmotných zdrojov, ako sú patenty, softvér a licenčné poplatky za duševné vlastníctvo. To umožňuje spoločnostiam vyhnúť sa plateniu vyšších daní vo svojich tradičných domovských krajinách.

Cieľom minimálnej dane a ďalších ustanovení je ukončiť desaťročia daňovej súťaže medzi vládami s cieľom prilákať zahraničné investície.

Ako by fungovala dohoda?

Globálna minimálna daňová sadzba by sa vzťahovala na zahraničné zisky nadnárodných firiem s tržbami 750 miliónov EUR na celom svete.

Čo bude ďalej?

Po piatkovej dohode o technických podrobnostiach je ďalším krokom to, aby ministri financií zo skupiny 20 ekonomických veľmocí dohodu formálne schválili a pripravili pôdu pre prijatie vedúcimi predstaviteľmi skupiny G20 na konci októbrového samitu.

Aký bude ekonomický dopad?

OECD, ktorá rokovania riadila, odhaduje, že minimálna daň vygeneruje dodatočné globálne daňové príjmy. Ročne ide o 150 miliárd USD (129,6 miliardy EUR).

Ekonómovia očakávajú, že dohoda povzbudí nadnárodné spoločnosti k repatriácii kapitálu do krajiny ich sídla. To bude prínosom pre tieto ekonomiky.

Zdroj:

EURONEWS, 2021. Explained: What is the new global minimum tax deal and what will it mean? [online]. [cit. 2021-10-18]. Dostupné na: https://www.euronews.com/next/2021/10/10/explained-what-is-the-new-global-minimum-tax-deal-and-what-will-it-mean

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here