13.8 C
Bratislava
sobota, 30 septembra, 2023
Home Komodity Čierne zlato na Slovensku: Schválili novelu zákona o núdzových zásobách ropy

Čierne zlato na Slovensku: Schválili novelu zákona o núdzových zásobách ropy

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov už po novom nebude povinná uzatvárať zmluvu s tými dovozcami, prepravcami, spracovateľmi alebo predajcami ropy a ropných výrobkov, ktorí si voči nej nesplnili záväzky.

To vyplýva z novely zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze. Novelu schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR). Stalo sa tak včera 24. novembra 2021.

Vo svojej dôvodovej správe k schválenému materiálu uviedla Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR nasledovné: „Aplikačná prax ukázala v ojedinelých prípadoch potenciálne riziko nedostatočnej právnej úpravy pri vynucovaní zákonnej povinnosti vybraných podnikateľov zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov prostredníctvom uzatvorenia zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob.”

Čo platilo doteraz?

Podľa doterajšej právnej úpravy mohla agentúra vypovedať zmluvu s tým podnikateľom, ktorý si neplnil povinnosti vyplyvajúce zo zmluvy. Podnikateľovi, ktorý odmieta uzatvoriť zmluvu s agentúrou, sa môže uložiť pokuta. Je to ale v prípade ak napriek tomu pokračuje v predmetnej činnosti. Ak finančná sankcia nepovedie k náprave, môže sa takémuto podnikateľovi zrušiť živnostenské oprávnenie.

Agentúra ale evidovala prípad, keď vypovedala zmluvu s vybraným podnikateľom, ktorý si neplnil povinnosti zo zmluvy, aby mu zabránila vo výkone predmetnej podnikateľskej činnosti. Napriek tomu podnikateľ aj naďalej pokračoval v podnikateľskej činnosti. Agentúre obratom doručil požiadavku o uzatvorenie novej zmluvy.

Súčasná novela zákona

Súčasná právna úprava ale hovorí, že agentúra nemohla odoprieť podnikateľovi uzatvorenie novej zmluvy. To v prípade, pokiaľ o to požiadal, hoci bolo zjavné, že si nebude plniť povinnosti ani podľa tejto novej zmluvy. Takémuto podnikateľovi sa nemohla uložiť ani pokuta, pretože formálne neodmietal uzatvorenie zmluvy.

Vyjadrenie SŠHR: „V záujme zabránenia takýmto špekuláciám návrh zákona upravuje príslušné ustanovenia, aby agentúra bola povinná uzatvoriť zmluvu iba s tým vybraným podnikateľom, ktorý voči nej nemá nesplatené pohľadávky.”

Okrem toho sa v návrhu zákona vyskytujú aj technické úpravy. Tie súvisia predovšetkým s nahlasovaním údajov o vybraných podnikateľoch agentúre zo strany Finančného riaditeľstva SR.

Zdroj:

ZOZNAM.SK, 2021. Novela zákona o núdzových zásobách ropy bola schválená. [online]. [cit. 2021-11-24]. Dostupné na https://openiazoch.zoznam.sk/cl/218198/Novela-zakona-o-nudzovych-zasobach-ropy-bola-schvalena

Ivana Kubincová
Ahoj, moje meno je Ivana a medzi moje záľuby patrí písanie a jazyková korektúra článkov o kryptomenách, čomu sa aktívne venujem od roku 2019. Okrem toho sú pre mňa jazyky tiež tým, čo ma napĺňa. Momentálne študujem na Univerzite Komenského odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, kde sa bližšie venujem germanistike, nederlandistike a škandinavistike.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments